WETGEBIEDENISCHE OPMERKINGEN

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Wet op het vertrouwen in de digitale economie informeren wij u hierover:

 

Algemene informatie

De website http://domainedechaudeau.com wordt bewerkt door :
Domaine de Chaudeau
SARL Domaine Naturiste de Chaudeau
Siège social :
 84, route du Grand Chaudeau - 24700 St Géraud de Corps
SIRET 329 605 315 00012 - APE 5530 Z

Hosting van de website

AMEN SASU  12-14, Rond Point des Champs Elysées   75008 Paris www.amen.fr

Creatie van de web-design

Paulane b.

Intellectueel eigendom

Alle gegevens, van welke aard dan ook, en in het bijzonder teksten, grafieken, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- of videoclips, handelsmerken, software, die op de Site verschijnen, zijn noodzakelijkerwijs beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Domaine de Chaudeau, in zijn hoedanigheid van uitgever van de Site, verleent de Gebruiker een privaat, niet-collectief en niet-exclusief recht op het gebruik van deze inhoud. De Gebruiker verbindt zich ertoe om in deze voorwaarden geen enkele tekst, titel, applicatie, software, logo, logo, logo, merk, informatie of illustratie te reproduceren, samen te vatten, te wijzigen, te wijzigen of te herverspreiden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever, voor een ander doel dan strikt privédoeleinden, wat elke representatie voor professionele doeleinden of massale herdistributie uitsluit. De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe de Site geheel of gedeeltelijk niet te kopiëren naar een andere site of een intern bedrijfsnetwerk. Domaine de Chaudeau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de Gebruikers van de gegevens die op de Site toegankelijk zijn.

Garanties

Domaine de Chaudeau streeft ernaar de gebruikers te voorzien van de meest betrouwbare en kwalitatieve informatie die beschikbaar is. 
Domaine de Chaudeau garandeert echter niet de juistheid en volledigheid van de op de Site gepubliceerde informatie. Domaine de Chaudeau kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt geleden door Gebruikers of derden die hun bron kunnen vinden in de op de Site gepubliceerde informatie en meer in het algemeen in de raadpleging en het gebruik van de Site. 
Domaine de Chaudeau houdt evenmin toezicht op de sites die met de Site zijn verbonden door middel van hyperlinks en wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze sites en de inhoud ervan van de hand.